Nyheter

Automatisk lösning för trängsel och infrastrukturavgifter.

2022-07-18

Passager för trängselskatt och infrastrukturavgifter noteras med plats, tid och kostnad.

Geofence.

2022-05-20

Markera platser på kartan och få varningar om en bil anländer eller lämnar ett område.