Integritetspolicy

Integritetspolicy

1. Inledning

Trackmondo AB har åtagit sig att skydda personuppgifterna. Tjänsterna vi erbjuder våra kunder utvecklas på grundval av integritet genom design, vilket innebär att integritet omfattas av hela systemets design som gör att vi kan behandla data på ett säkert sätt.

Denna sekretesspolicy beskriver den information vi kan samla in och behandla om dig om du är kund eller är ansluten till en av våra kunder, om du är användare av våra tjänster, om du är partner eller leverantör.

2. Uppgifterna vi samlar in

2.1 Kunddata

När du ingår ett kundavtal med oss kan vi samla in följande uppgifter om dig:

  • Kundens namn och företagsregisternummer
  • Telefonnummer, e-postadress och postadress till kunden
  • Information om kundens kontaktperson (er) (namn, e-post och telefonnummer)
  • Information om kundens administratörsanvändare (namn, e-postadress och telefonnummer)
  • Betalningsinformation

Denna information samlas in för att uppfylla kontraktet med kunden och lagras under hela kontraktstiden för att vi ska kunna hantera kundrelationen och tillhandahålla supporttjänster.

Vi kan behålla viss information utöver avtalsperioden av följande skäl:

  • Bokföring; eftersom vi enligt nationell lag kan vara skyldiga att föra en bokföring under ett visst antal år.
  • Gör anspråk på utestående skulder; om du fortfarande är skyldig oss pengar efter att prenumerationsperioden har löpt ut.
  • Försvara rättsliga anspråk, om det finns en tvist om villkoren i kundkontraktet.

2.2 Data relaterade till användningen av våra tjänster

Trackmondo AB behandlar data i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vi samlar inte in, lagrar eller behandlar personuppgifter utöver vad som är nödvändigt för att utföra våra uppgifter som personuppgiftsansvarig eller data behandlare.

Databehandlingsprocedurer

Vi använder både manuella och automatiserade system för att ta bort all onödig data och för att säkerställa att data anonymiseras.

Integritet

Vår tjänst är baserad på principerna om integritet genom design och integritet som standard. Data skyddas utan att det krävs någon input från användarna. Användare av vår tjänst ska inte behöva göra något för att säkerställa att deras data är säker; det ska vara säkert som standard.